Serije BIOmax i BIOmax PRO

BIOmax i BIOmax PRO

Serije BIOmax i BIOmax PRO

Do ovih kotlova došlo je posle višegodišnjeg iskustva sa kotlovima na pelet serije TKAN. Pored peleta moguće je koristiti koštice višnje, trešnje itd. Za neka druga goriva za koja bi koristili automatsko nalaganje potrebne su dodatne adaptacije mehanizma za doziranje,tako da treba konsultovati naše konstrukciono odeljenje.

Mogućnost ugradnje Wi-Fi modema za bežično upravljanje sagorevanjem putem aplikacije za pametni telefon.

Резултат слика за orange wifi logo   Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат слика за 4heat tiemme  

Serija BIOmax

Do ovih kotlova došlo je posle višegodišnjeg iskustva sa kotlovima na pelet serije TKAN. Pored peleta moguće je koristiti koštice višnje, trešnje itd. Za neka druga goriva za koja bi koristili automatsko nalaganje potrebne su dodatne adaptacije mehanizma za doziranje,tako da treba konsultovati naše konstrukciono odeljenje.

Jedna od glavnih karakteristika po pitanju univerzalnosti goriva kod TKAN serije jeste da se prelaz sa automatskog nalaganja peleta,na ručno loženje drveta obavlja za samo par sekundi. Ova karakteristika je ostala dobra osobina i Biomax serije,s tim da Biomax ne treba upotrebljavati duže vreme na drvo. Ova serija je izrazito namenjena peletu kao gorivu.Drvo je više kao alternativa od nekoliko dana u slučaju nestanka peleta ili remonta mehanizma za nalaganje.

Glavne karakteristike koje odvajaju ovu seriju u odnosu na druge pelet kotlove:

Cevni izmenjivač vertikalno postavljen.U bešavnim kotlovskim cevima smešteni su odgovarajući spiralni turbulatori.Ovim se uticalo na stepen iskorišćenja ali i na lakše čišćenje.

Sekundarni vazduh. Do potiska sekundarnog vazduha dolazi radom usisnog turbinskog ventilatora koji izdržava povišene temperature. Ulaz vazduha je kroz leptir rozetnu na zadnjoj strani pa kroz komoru za sekundarni vazduh direktno u vrh plamena. Tokom tog puta,a naročito u vatrootpornoj komori, sekundarni vazduh se dogreva, pa tek tako dogrejan dolazi u kontakt sa plamenom. Veoma važna funkcija usisnog ventilatora je i da spreči pojavu dima na vratima i otvorima kotla.

Način potpale. Kod ove serije kotlova koriste se keramički grejači za potpalu renomiranog nemačkog proizvođača. Glavna karakteristika je dug radni vek i izdržljivost i prilikom rada na visokim temperaturama. Zbog navedenih karakteristika BIOmax je platforma na kojoj će se dalje usavršavati proces sagorevanja peleta. Pre svega se tu misli na kontrolu rada ventilatora na osnovu informacija lambda sonde. Sadašnjim konstruktivnim rešenjima Biomax ima izuzetan stepen iskorišćenja kako ložišta tako i izmenjivača i taj procenat ide preko 90. Limiti emisija CO,CO2 kao i čestica prašine su u okvirima standarda EU tako da ova serija ostvaruje preduslove dobijanja benefita na tržištima zemalja EU zbog ovih eko karakteristika.

Serija BIOmax PRO

Kotao BIOmax PRO pripada grupi kotlova gde masa koja sagoreva dolazi u komoru za sagorevanje bočno (gorionik). Prilikom transporta peleta od silosa do ložišta, pelet prolazi kroz gornju i donju spiralu, kao i ćelijasti transporter između njih. Na tom putu nigde nema dugog slobodnog pada peleta, već je on uvek potiskivan silom pužne osovine. Ovo je važna osobina kojom se obezbeđuje pouzdan rad čitavog sistema.

Izmenjivač je tropromajni izgrađen od vertikalno postavljenih cevi. Unutar cevi postavljeni su spiralni turbulatori koji imaju dvostruku funkciju. Prva je da povećaju izmenu dimnih gasova i izmenjivača, a druga mehaničko čišćenje zidova cevi. Pomeranje turbulatora u cevima ostvaruje se radom elektro motora čijim se radom u određenim vremenskim intervalima upravlja preko automatike.

U osnovi kotla u zoni ispod ložišta, nalazi se pužna spirala koja pepeo izbacuje u kantu za pepeo. I ta pužna spirala je motorna, njenim radom se upravlja preko automatike.

Stepen korisnosti na pelet je preko 92%.

Zahvaljujući odličnim nivoima emisije čestica, BIOmax PRO ispunjava sve zahteve Evropske Unije za 2020-u godinu (EN303-5).

Poseduje ugrađeni bakarni izmenjivač za termičko osiguranje.Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi kvaliteta ST 35.4 i kotlovskih limova debljine  5 mm. Limovi su kvaliteta 1.0425 EU standard odnosno P265GH standard EUII.
Ovaj site koristi kolačiće pri radu. Nastavljanjem pretraživanja Vi pristajete na upotrebu kolačića.
OK