WiFi Modem i aplikacija

4HEAT

WiFi Modem i aplikacija

Sistem za bežično upravljanje radom kotla koji je moguće instalisati kod kotlova koji su namenjeni za sagorevanje drvenog peleta. Sastoji se od 4HEAT modema i aplikacije.
4HEAT modem se svrstava u dodatnu opremu i ugrađuje se opciono po želji kupca. 
4HEAT app je dostupna za iOS i Android opertivne sistem i pruža Vam sledeće mogućnosti:

-ON/OFF: Bežično paljenje/gašenje kotla
-Dnevni, nedeljni i mesečni  hrono režim
-Upravljanje temperaturom kotla u realnom vremenu

I još niz pogodnosti koji možete pogledati na našoj prezentaciji.

Ovaj site koristi kolačiće pri radu. Nastavljanjem pretraživanja Vi pristajete na upotrebu kolačića.
OK