Pirolitički kotao PK

Pirolitički kotao PK


PK serija kotlova od 18 I 25 KW namenjena je sagorevanju drveta pirolitičkim putem. Drvo mora da bude vlažnosti od 12 do 20%. Kotao odlikuje smanjeni nivo štetnih emisija, koje su po svim standardima i normama Evropske Unije (EN303-5).PK serija kotlova od 18 I 25 KW namenjena je sagorevanju drveta pirolitičkim putem. Drvo mora da bude vlažnosti od 12 do 20%. Kotao odlikuje smanjeni nivo štetnih emisija, koje su po svim standardima i normama Evropske Unije (EN303-5).


Kontrola sagorevanja vrši se regulacijom ventilatora dimnih gasova, pokretanjem klapni za primarni i sekundarni vazduh I lambda sondom.


Obavezna je upotreba akumulatora toplote.


Na automatiku je moguće priključiti senzor za spoljnu temperaturu. Automatika upravlja sledećim uređajima hidrauličkog sistema:

- mešajućim ventilom i pumpom između kotla i akumulacije na kojoj su senzori za minimalnu i maksimalnu temperaturu
- jednim krugom grejanja
- pumpom za sanitarnu vodu
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov. V redu